.

pravník IT

PRAVNÍK IT

JUDr. Jakub Klodwig


poskytuji školení a konzultace


o mně

Jsem právník specializující se na právo IT. Publikuji a vyučuji na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a poskytuji školení IT práva pro jednotlivce, firmy i advokátní kanceláře.Zaměřuji se na regulaci cloud computingu, ochranu osobních údajů, online marketing (včetně nastavení cookies) a kybernetickou bezpečnost. Od dob studií jsem získával pracovní zkušenosti v mezinárodních právních kancelářích specializujících se na implementaci GDPR, přípravu smluv na vývoj a licencování softwaru a administraci veřejných zakázek na informační systémy. Také jsem pracoval pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde jsem se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Díky těmto zkušenostem hojně publikuji a přednáším v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e.

Jakub Klodwig právník IT

přednášky

.

Lhůty, nová povinná hlášení incidentů a sankce

Konference

Jak zavést povinný NIS 2 - krok za krokem

2022

.

Kybernetická bezpečnost a cloud computing

Konference

Moderní veřejná správa

2021

.

Právo a webová analytika

Vyžádaná přednáška

Ústav státu a práva Akademie Věd ČR

2019

Kyber/soukromí v 21. století

Vyžádaná přednáška

2023

.

Právní regulace cloud computingu

Vyžádaná přednáška

Ústav státu a práva Akademie Věd ČR

2022

.

Wearable Electronics

Konference

MyData Online – Finland

2020

.

Cookies Nowadays

Konference

Cyberspace

2018


publikace

příručka právní regulace cloudu

Příručka právní regulace cloudu

Nugis Finem Publishing s.r.o.
2022

Zákon o zpracování osobních údajů
Praktický komentář

Aleš Čeněk s.r.o.
2020

zákon o zpracování osobních údajů komentář

.

školení a konzultace

právo kybernetické bezpečnosti

 • určení povinné osoby dle ZKB

 • řízení bezpečnosti informací

 • implementace Varování NÚKIB

 • nastavení kyberbezpečnostních požadavků v zadávacím řízení

 • příprava na NIS 2

.

školení a konzultace

regulace cloud computingu

 • určení regulované služby

 • určení povinné osoby

 • zapsání služby do katalogu cloud computing

 • regulace cloud computingu

 • stanovení cloudové bezpečnostní úrovně

.

školení a konzultace

online marketing

 • tvorba cookie banneru

 • podoba Privacy policy

 • správné nastavení online marketingu

 • možnosti e-mailingové kampaně

 • telemarketing

.

školení a konzultace

ochrana osobních údajů

 • nastavení datové compliance

 • anonymizace osobních údajů

 • zpracování DPIA

 • podoba DPA či NDA

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

.

publikace

Certification and Cloud Computing Regulation

Jusletter IT, Die Zeitschrift für IT und Recht

2023

Varování NÚKIB v systematice zákona o kybernetické bezpečnosti a možnosti jeho zohlednění v zadávacím řízení

2021

Cybersecurity Law Casebook 2020

2021

SDEU významně specifikoval povinnosti při používání souborů cookies

2019

Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

2018


+420 702 09 99 66

pravnikIT@gmail.com

© 2023 Jakub Klodwig

Vytvořil Martin Cizner

.

Povinné údaje

Judr. Jakub Klodwig

Horácké náměstí 1469/7
621 00, Brno - Řečkovice
IČ: 02281236Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Brně od 30.10.2013


+420 702 09 99 66

pravnikIT@gmail.com

© 2023 Jakub Klodwig

Vytvořil Martin Cizner